زمین سبز

فروش عمده و جزئی محصولات گیاه در استان بوشهر

کوپراکسی کلراید

این قارچکش در بازار به نام تجاری کوپراکسی کلراید Copprer okychloride 35% WP موجود است . اکسی کوپ قارچکش و باکتری کش از گروه ترکیبات مسی بوده که به صورت پودر قابل اختلاط با آب(35% WP)  جهت کنترل طیف وسیعی از پاتوژنها استفاده می شود . این ترکیب در آب و حلالهای آلی به مقدار کم حل می شود . در محیتهای خنثی بسیار پایدار است . اکسی کوپ برای پستانداران و انسان سمیت ضعیفی داشته و برای زنبور عسل و ماهیها نیز بی خطر می باشد.

مکانیسم اثر :

اکسی کوپ قارچکش و باکتری کش حفاظتی بوده و به علت میل ترکیبی بالایی که با گروه کربوکسیل و آمین دارد با پروتئین ها واکنش داده و بعنوان یک عامل بازدارنده آنزیم عمل می کند ، این ترکیب جذب اسپورهای درحال جوانه زنی شده و تا زمانیکه غلظت آن به حد کشندگی اسپور رسید موجب نابودی آن می گردد ، ولی عمده اثر آن در ممانعت از جوانه زنی اسپورها و رشد قارچ است .

موارد مصرف :

اکسی کپ به منظور کنترل بیماریهای مختلفی نظیر بلایت ، سفیدک دروغی ، زنگ و انواع لکه برگیها روی طیف وسیعی از محصولات کشاورزی مثل انگور ، زیتون ، درختان میوه دانه دار و هسته دار ، مرکبات ، موز ، چای ، سیب زمینی ، گوجه فرنگی ، چغندر ، کرفس ، هویج و ... قابل استفاده است ، مزیت این سم نسبت به ترکیب بردو سهولت در استفاده و خطر کمتر آن است . اکسی کوپ چون کمتر در آب حل می شود گیاهسوزی کمتری دارد .

سازگاری و اختلاط :

اکسی کوپ در دز توصیه شده روی گیاهان مذکور گیاهسوزی ندارد ، به استثسنای هویج و سیب زمینی که در برخی شرایط ایجاد گیاهسوزی می کند . روی برخی از واریته های سیب ممکن است ایجاد زنگار کند . اختلاط این ترکیب با ترکیبات جیوه ای DNOC ، لایم سولفور و قارچکشهای آلی گوگردی یا دیتیوکارباماتها ( تیرام ، زیرام ، فربام ، واپام ، نابام ، مانب ، زینب ، پروپینب و مانکوزب ) نیاز به آزمایش مخلوط حاصله دارد . در محیتهای خنثی بسیار پایدار ولی در برابر حرارت به صورت مخلوط با سایر قارچکشها و حشره کشهای خنثی یا کمی قلیایی تجزیه شده و کمی اکسید تولید می شود . اکسی کوپ اگر طولانی مدت در معرض آهن و سایر فلزات باشد ایجاد خورندگی می کند .

 

موارد توصیه اکسی کوپ در محصولات کشاورزی

نام محصول

نام بیماری

میزان مصرف

 

درختان میوه دانه دار و هسته دار

آتشک درختان دانه دار –شانکرباکتریایی درختان میوه هسته دار

2 در هزار

پوسیدگی فیتوفترایی درختان میوه

5 در هزار

پیچیدگی برگ هلو –شانکر سیتوسپرایی –بیماری غربالی درختان میوه هسته دار

5-3 در هزار

گردو

بلایت (پوسیدگی مغز)گردو –آنتراکنوز(لکه سیاه)گردو

5-3 در هزار

بادام

لکه آجری بادام

3 در هزار

 

مرکبات

شانکر باکتریایی لیمو

1 در هزار

سرخوشکیدگی مرکبات

5 در هزار

گموز مرکبات

1درصد(دوغاب به بافت خشبی)

پسته

گموز

5درصد(دوغاب به بافت خشبی)

نخیلات

پوسیدگی گل آذین خرما (خامج)

2 در هزار

سیب زمینی

سفیدک درونی سیب زمینی

3 در هزار

سبزی و جالیز

سفیدک درونی سبزی و جالیز، سفیدک پودری گوجه فرنگی

5/3-3در هزار (5/2-2کیلوگرم درهکتار)

 

        

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 9:26  توسط حسین فیوض  |